Thank You Sponsors

 


DURGA PUJA 2019 SPONSORS

Ananya & Debashis Chakraborty
Ankita & Dr. Saswata Karmakar
Arpita & Sameer Chakraborty
Dr. Chaya & Madhab Ray
Chhanda & Indrabrata Deb
Gayatri & Bibrata Deb
Dr. Gopa Kumar
Dr. Gouri Datta MD
Indrani & Indrajit Mitra
Jayati & Dr. Ramkrishna Sadhukhan
Keya & Dr. Jayanta Guin
Mausumi & Tirthankar Barari
Maya & Pralay Som
Dr. Mita Das & Dr. Ujjal Sarkar
Mondira Deb Pant & Pankaj Pant
Dr. Parbati Brahma MD & Ashish Brahma
Piyali & Anindya Tapaswi
Dr. Pubali Banerjee & Subhojit Banerjee
Raakhi & Krishnendu Gupta
Rekha & Jyoti Basu
Dr. Sandhya Saha Chaudhury MD & Dr. Anjan Chaudhury MD
Sheema & Dr. Satya Mitra
Shikha Burman & Dave Karasic
Somenath Sen Sarma
Dr. Sujit Kumar
Suparna & Rahul Bose
Swapna & Dr. Rahul Roy